Mogelijkheden voor onderzoek mbv ThermoBodyScan®

 

lage rugpijn


Lage rugpijn

Op een röntgenfoto zijn geen afwijkingen te zien. De pijnklachten en symptomen van de cliënt komen overeen met de witte en rode ‘hotspots’ bij thermografie. Een daaropvolgende MRI-scan toont een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) op die plek. 
   
 halsslagader

Halsslagader

Deze vrouw heeft onbegrepen hoofdpijnklachten. Op het thermogram is een streepvormige ‘hotspot’ in de hals duidelijk te zien. Dit kan duiden op een vaatafwijking. Nader klinisch onderzoek bevestigt een afwijking in de halsslagader
   
 nier

Nier

Cliënt met lage rugpijn. Het thermogram van de rug is niet afwijkend. Maar op de buikzijde is in de rechterflank een hotspot te zien. Op die plek wordt dat onder andere gevonden bij afwijkingen in de nier. Bij klinisch onderzoek is een nierinfectie vastgesteld. De rugpijn blijkt een vanuit de nier naar de rug uitstralende pijn te zijn geweest die na behandeling verdwijnt.
   
 schouderklachten

Schouderklachten

Deze atleet heeft terugkerende pijn en stijfheid in zijn linkerschouder. De hotspot geeft de waarschijnlijke oorsprong hiervan aan. Het effect van verschillende behandelingen wordt regelmatig door een thermogram geëvalueerd, met uiteindelijk een duurzame klachtenverbetering als gevolg.
   
 pijn in rechterbeen

Pijn in het rechterbeen

Een vrouw heeft langer dan een jaar onverklaarbare pijn in het rechterbeen. Met een thermogram wordt een streepvormige hotspot op het rechterbovenbeen gezien die past bij vaatproblemen. Een vaatchirurg heeft  daar een spatader verwijderd waarop de klachten verdwenen.
   
 pijn in hand

Continue pijn in één hand

Thermografische vergelijking van twee handen toont een handschoenvormig koudegebied van de pijnlijke hand. Dit wordt gezien bij een verstoring in de bloedsomloop ter plaatse en past bij een (zich ontwikkelend) zogenaamd Complex Regionaal Pijn Syndroom. Een klinisch onderzoek bevestigde dit en behandeling kon met weinig tijdverlies van start gaan.
   
 vermoeidheidsklachten

Onbegrepen chronische vermoeidheidsklachten

Bij vrijwel alle cliënten met deze klacht wordt op het thermogram  een een dergelijke koudeplek laag in het nekgebied gezien. De betrouwbaarheid van het thermogram biedt de optie om de respons op de behandeling en revalidatie in de loop van de tijd te evalueren.
 

 

 thermogram borst

Thermogram van de borst

Een thermogram is GEEN gangbare diagnostische vervanging van een mammogram maar kan slechts als aanvulling hierop worden ingezet. Een dergelijk thermogram wordt bij goedaardige maar ook bij in ontwikkeling zijnde kwaadaardige ziekten gevonden. Bij deze vrouw zijn geen afwijkingen voelbaar en ook een mammogram toont geen afwijkingen aan. Zij is 10 jaar verwijderd van haar eerste routine-mammogram en besluit tot regelmatig zelfonderzoek en jaarlijkse thermografie.

   
 thermogram borst 2 Normaal patroon
Deze scan toont een normaal patroon: de temperatuur in de linker- en rechterkant van de borsten is min of meer hetzelfde.
   
 thermogram borst 3 Fibrocyste
Deze scan toont een afwijking in de linkerborst. Fibrose verwijst naar de vorming van bindweefsel of
littekenweefsel, cysten zijn holtes gevuld met vloeistof. De borsten kunnen knobbelachtig aanvoelen.
   
 thermogram borst 4 1e Thermogram
Deze scan toont een lichte toename van temperatuur in de rechterbovenhoek van de borst.
   
 thermogram borst 5 na 3 maanden
Tijdens het vervolgonderzoek na 3 maanden was een duidelijk afwijkend warmtepatroon te zien.
   
 thermogram borst 6 na 12 maanden
Het thermogram toont aanzienlijk toegenomen veranderingen in de bloedvaten. Een  herhaalmammogram toonde een verkalking (1 mm) op de betreffende plek. Na een operatief
ingreep werd bevestigd dat het ging om een kwaadaardige tumor.
   
 thermogram borst 7

Ontstekingsborstkanker

Er waren geen zichtbare tekenen van onregelmatigheid. De scan toonde echter een duidelijk afwijkend
warmtepatroon in de rechterborst. Verwijzing naar een borstspecialist en de daarop volgende biopsie gaf de diagnose inflammatoire borstkanker in een zeer vroeg stadium.
   
 thermogram borst 8

Ductaal carcinoom in situ

Kankercellen van de melkgang die ter plaatse in de melkgang zijn gebleven, dus niet doorgegroeid door de wand van de melkgang.

Ziekenhuisonderzoek van de veranderingen van de bloedvaten in de linkerborst wees op een voelbare massa. Na een biopsie werd een kwaadaardige tumor van 2 cm gediagnosticeerd.

   
vasculaire inflammatoire pijn 1vasculaire inflammatoire pijn

Vasculaire Inflammatoire Pijn

Ook vage of chronische pijnklachten kunnen met een Medisch Thermogram worden opgespoord.
Zoals schade aan spataderen, pezen, ingeklemde zenuwen en ontstekingen van weefsels en organen.

   
 stressfractuur

Stressfractuur

Deze voetbalspeler had een stressfractuur die niet werd gezien op een röntgenfoto.
Het Thermogram toonde aan dat er wel degelijk een afwijking was in het linkerbeen. Een botscan bevestigde vervolgens de thermische bevindingen.

   
 nek en schouderpijn

Nek- en schouderpijn

Deze vrouw had nek- en schouderpijn en regelmatig hoofdpijn.
De met Thermografie begeleide behandelingen leidden tot betere resultaten dan voorheen.

   
Complex Regionaal Pijn Syndroomcomplex regionaal pijn syndroom 1

RSD (CRPS) Complex Regionaal Pijn Syndroom

Overmatige afkoeling van de linker hand waardoor functieverlies is opgetreden.
Na een aantal behandelingen is de functie van de linkerhand teruggekeerd.

   
 distale uitstraling

Distale uitstraling

Golfer met pijn in de linker elleboog die distaal uitstraalt door de ellepijp in de pink.

   
 pijn in de kaak

Pijn in de kaak

Met de bevindingen van dit Thermogram werd een afwijking aan het kaakgewricht geconstateerd.
Deze persoon werd voor behandeling doorverwezen naar de juiste specialist.

   
 reumatische aandoening

Reumatische aandoening

De getroffen delen van het lichaam zijn meestal ontstoken en dus warmer dan de niet-getroffen delen.

   
 enkelblessure

Enkelblessure

Deze pijnlijke enkelblessure kon met Thermografie gedurende de behandeling en revalidatie worden gecontroleerd.

   
 correlatie

Correlatie

Tandheelkundige aandoeningen, correlatie met hart aandoeningen.

   
chronische vermoeidheidssyndroom en fibromyalgia
 

Chronische Vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgia

   
 verstopping halsslagader
 

Carotisstenose 

60% Verstopping van de rechter halsslagader.

   
artritis 1artritis 2artritis 3
 

 Artritis – Gewrichtsontsteking

 

thermogram interval
 

Thermogram met interval

Thermogram met een interval van 5 minuten met de naalden op de plaats van de ontsteking.

Very objective monitoring of the effects of treatment can be recorded. In this comparative study over time, (30 minutes) a significant change in the temperature differentials in the medial left leg is due to the acupuncture treatment. The entire region of interest is seen to cool but the local area of inflammation in the medial knee changes and reduces at a much greater rate.

 

 

Copyright © 2018 Thermobodyscan®    Alle rechten voorbehouden