Inleiding op Preventief Medisch Onderzoek

Nederlanders leven steeds langer, maar ook steeds vaker met één of meer chronische aandoeningen.

In de preventieve gezondheidszorg neemt de vroege opsporing van aandoeningen een belangrijke plaats in.

In veel gevallen kan met vroege opsporing een ziekte worden voorkomen.

Ook is het vaak mogelijk specifieke maatregelen te nemen waardoor ziekteverschijnselen later optreden of minder ernstig zijn.Vroege opsporing van aandoeningen vormt een onmisbare schakel in de keten van preventie-curatie-care. Het heeft betrekking op het vinden van (risicofactoren voor) ziekten of voorstadia van ziekten bij, voor zover bekend, gezonde personen. Vroege opsporing of screening kan daarnaast voortkomen vanuit een klacht of individuele hulpvraag. In dat geval gaat het om geïndiceerde preventie.

Door steeds meer verfijnde methoden voor vroege opsporing worden steeds vroegere ziektestadia opgespoord en behandeld. De inzet op vroege opsporing roept daardoor ook vragen op over het risico op overdiagnostiek, overbehandeling en de daarmee verbonden (soms onnodige) ongerustheid en kosten. Al met al zijn de voor- en nadelen van screening voortdurend onderwerp van maatschappelijke discussie.

 

Voortschrijdende technologie en Medische Thermografie

In Amerika word Medische Thermografie al sinds 1991 door Meditherm succesvol toegepast als screeningsmethode. Deze methode geeft ook informatie over subjectieve pijn en over de respons van de cliënt op een behandeling. De uitkomsten van een screening geven aan of er aanleiding is voor verder specialistisch onderzoek. Hierdoor is het mogelijk om in een vroegtijdig stadium afwijkingen op te sporen. De successen in Amerika behaald door Meditherm doen ons vermoeden dat dergelijke successen ook gerealiseerd kunnen worden binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

De zeer gevoelige en verfijnde camera voor Digitale Infrarood Thermische Beeldvorming van Meditherm, de Med2000™ Iris Elite, is door de FDA en CE geclassificeerd als 1st Class Medical Device voor medisch gebruik en wordt door ziekenhuizen, privéklinieken, medici en therapeuten wereldwijd toegepast als aanvulling in verschillende onderzoeken en behandelingen, o.a. in: Borstkanker onderzoek, onderzoek in onverklaarbare pijn, pediatrie, sport, revalidatiecentra, diabetes etc.

De Iris Elite heeft een geschiedenis van succesvolle prestaties en bewezen betrouwbaarheid, en is een nuttige aanvulling op andere diagnostische methoden, zoals röntgen, scintigrafie en echografie.

Met de Iris Elite kunnen wij veranderende patronen in de tijd nauwkeurig waarnemen en weergeven. Dat is de reden waarom wij altijd een thermische ‘vingerafdruk’ of basislijn vaststellen.

Het Amerikaanse congres heeft in 2011 de Breast Density and Mammography Reporting Act aangenomen, die radiologen verplicht om uit te leggen welke moeilijkheden er zijn bij mammografie voor vrouwen met dicht borstklierweefsel, en hun een alternatieve screeningsmethode aan te bieden, zoals echografie of thermografie.

Net zo min dat een vergelijking tussen een appel en een peer getroffen kan worden kan evenmin thermografie met mammografie vergeleken worden. Elk onderzoeksmethodiek heeft zo zijn eigen doel en sterke punten.

Thermografie is een stralingsvrij test van de fysiologie om te kijken naar zeer vroege veranderingen in het weefsel. Mammografie is een röntgenfoto die naar structuur kijkt of wat reeds is ontwikkeld. Slechts weefselonderzoek kan borstkanker diagnosticeren.

Het is nodig om onze denken over borstonderzoek te veranderen en aanvullende, niet belastende/stralingsvrije methodieken die in een vroeg stadium verdachte/afwijkende ontwikkelingen laten zien, te accepteren om vrouwen de mogelijkheid te geven hun levensstijl aan te passen. Zeer vroege interventie en veilig onderzoeksmethodieken voor alle vrouwen met inbegrip van jonge vrouwen met dicht borstklierweefsel.

De Thermografen zijn bezig met gezondheid. Ze nemen een eervolle plaats in, in de gezondheidszorg voor mannen, vrouwen en kinderen.

 

← Terug

Copyright © 2018 Thermobodyscan®    Alle rechten voorbehouden