Interpretatie

De beelden van het onderzoek worden geïnterpreteerd door één van onze 30 arts-thermologen. Na de interpretatie van de warmtebeelden (thermogrammen) wordt binnen een week het verslag door de thermograaf met de cliënt besproken.

Als het thermogram afwijkend is, staat in het rapport de locatie en eventueel het vermoedelijke orgaan waar de afwijkingen zijn gevonden. Hiernaast kan een mogelijk verband aangegeven worden tussen de klachten, de bevindingen op het thermogram en wordt een vervolgadvies gegeven. Een diagnose wordt nooit gegeven, maar het onderzoek is een richtlijn/aanleiding tot nader onderzoek. Vrijwel altijd wordt bij een afwijkende thermogram geadviseerd de arts te bezoeken. Het thermogram kan dan richting geven aan klinische specialistische onderzoeken.

Indien er geen afwijkingen te zien zijn krijgt de cliënt na drie maanden (voor de baseline van het borstonderzoek) of na een jaar een oproep voor een eventueel vervolg onderzoek om de voortgang te monitoren.

 

← Terug

Copyright © 2018 Thermobodyscan®    Alle rechten voorbehouden